چرا کریستیانو رونالدو از روی کاور فیفا ۱۹ حذف شد؟

در حالی که تنها ۵ ماه از انتشار فیفا ۱۹ می‌گذرد، الکترونیک آرتز در اقدامی بی سابقه کاور بازی پرطرفدارش را تغییر دارد و بهتر است بگوییم به طور کامل از بیرون و داخل...