درباره ما

وب سایت خبری و اطلاع رسانی مخزن بازی دارای مجوز فعالیت به شماره **** از معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : حمیدرضا رازقی

تاسیس : تابستان 1395 با ♥ برای فارسی زبانان همه جهان