درباره ما

وب سایت خبری و اطلاع رسانی مخزن بازی دارای مجوز رسمی فعالیت از معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

شماره مجوز : 88655

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : حمیدرضا رازقی

تاسیس : تابستان 1395 با ♥ برای فارسی زبانان همه جهان