شرکت Falcom بازی Ys را می‌سازد

مدیرکل شرکت بازی‌سازی Falcom در نشست خبری اخیر خود به آغاز فرایند ساخت بازی بعدی مجموعه Ys اشاره می‌کند. شرکت Clouded Leopard Entertainment با ترجمه بسیاری از بازی‌های ژاپنی به زبان سنتی چینی، به...