Lamp Chronicle: Memoria Booklet برای PC معرفی شد

شرکت پیکسلیکا (Pixellica) امروزدر جدیدترین خبر خود به معرفی بازی جالب Lamp Chronicle: Memoria Booklet برروی گوشی‌های هوشمند پرداخت. آثار دو بعدی همیشه نزد بازی‌بازان محبوبیت فراوانی دارد و هنوز هم عده‌ی زیادی به...