بازی Humanity در سال ۲۰۲۱ عرضه می شود

درحالیکه برنامه‌ریزی‌ها حاکی از آن بودند که در سال جاری بازی Humanity روانه بازار می‌شود، اما تیم سازنده شرایط خاص امسال را دلیل به‌تعویق افتادن زمان عرضه آن به ۲۰۲۱ اعلام کرد. بیش‌از یک...