جابجا کردن رکورد استریم جهان با ۵۷۲ ساعت بازی!

ماه گذشته استریمی با نام Andrew Bodine که در توئیچ با نیک‌نیم GiantWaffle شهرت دارد، اعلام کرد که پس از سه ماه تمرین آماده است تا رکورد جهانی بازی‌های ویدئویی را بشکند. او روز...