رکورد جدیدی برای بازی Football Manager 21 ثبت شد

بازی Football Manager 21 سریع‌ترین فروش این سری را تا رسیدن به آمار فروش ۱ میلیون نسخه کسب کرده است. هفته‌ی گذشته نیز بیش از ۹۰۰ هزار بازی‌باز داشت. وقتی کسی به عناوین مربوط...