پایانی متفاوت در ابتدای راه بازی Firewatch

سیسی جونز (Cissy Jones)، صداگذار شخصیت Delilah در بازی Firewatch، اخیراً در طی یک پادکست اطلاعات جالبی را در مورد پایان متفاوت این عنوان جذاب منتشر کرده است؛ پایانی که شاید طرفداران بازی را...