ناکامی بزرگ در جلوگیری از کرک بازی‌ها

کنسول های بازی، خصوصا در نسل ۸ و ۸٫۵، نیازمند بروزرسانی فریمور هستند تا بدین ترتیب بازی های جدید را به خوبی رندر کرده و البته بخش هایی از جمله باگ ها، ایرادات، مشکلات...