۱۰ کنسول تاثیرگذار تاریخ بازی‌های رایانه ای

کنسول‌های خانگی بسیاری در طول تاریخ بازی‌های ویدئویی آمده و رفته‌اند. برخی موفق بوده‌اند و سال‌ها گیمرهای زیادی را با دنیای بازی‌های ویدئویی سرگرم کرده‌اند. برخی هم شکستی بزرگ برای سازندگان خود محسوب شده‌اند...