فعال شدن قابلیت Auto HDR برای بیش از هزار بازی PC

مایکروسافت قابلیت استفاده از حالت Auto HDR را برای بیش از ۱۰۰۰ بازی فعلی پلتفرم پی سی روی DirectX 11 و DirectX 12 فعال می‌کند. بعد از معرفی و انتشار موفقیت آمیز حالت AutoHDR...