ناامیدکننده‎ترین اتفاقات صنعت Game در سال ۲۰۱۸

سال ۲۰۱۸ به ما آموخت که همه چیز قرار نیست مطابق میل‎مان پیش برود. آموختیم که به ازای هر پیشامد خوب و غافلگیرکننده، یک اتفاق ناامیدکننده هم در گوشه‌ای کمین کرده تا پتکش را...