بیش از 24 بازی در رویداد X019 حضور دارد

طبق گزارش اخیر شرکت مایکروسافت، به نظر می رسد که بیش از 24 اثر ویدیویی در جریان رویداد X019 قابل بازی خواهد بود. در آستانه پایان سال جاری میلادی، ردموندی ها در نظر دارند...