تریلر بازی Forza Motorsport 7

تقریبا هر ساله با عرضه یک نسخه از مجموعه Forza روبه رو هستیم و امسال نوبت به بازی Forza Motorsport 7 رسیده است تا مثل همیشه درخشان ظاهر شود.