نظر منتقدان در مورد Star Wars Jedi: Fallen Order چیست ؟

اینکه محدودیت انتشار نقدها در روز عرضه یک بازی برداشته شود به خودی خود نگران کننده است، چه برسد به اینکه آن بازی استاروارز بوده و وظیفه انتشارش را هم الکترونیک آرتزی به‌عهده داشته...