فروش GTA V به هیچ عنوان قصد کم شدن ندارد

با وجود این که چیزی حدود ۶ سال پیش راهی بازارها شد اما هنوز هم فروش GTA V و مود آنلاین آن سود فراوانی را برای ناشر و سازنده اش حاصل می کند. امروز...