قسمت جدید بازی اسپلینتر سل (Splinter Cell) فاش شد

به انگیزه اشتباه رخ دیتا در سایت گیم استاپ، قسمت جدید بازی اسپلینتر سل (Splinter Cell) که هنوز به چهره رسمی شناسایی نشده است، لو رفت.