دسته بازی استیم به پایان راه خود رسید

کنترلر اختصاصی شرکت ولو (Valve)، یعنی استیم کنترلر با تائید شرکت ولو، بعد از گذشت چهار سال از تولید اولیت نسخه آن، از رده خارج شد. طبق توضیحات این شرکت، دیگر این کنترلر تولید...