ماد سوم‌شخص به بازی Cyberpunk 2077 آمد

امروز ماد تازه‌ای برای بازی Cyberpunk 2077 در دسترس قرار گرفت که بازی‌بازان به وسیله‌ی آن قادر هستند تا این عنوان را به صورت سوم‌شخص تجربه نمایند. از زمانی که جدیدترین بازی استودیوی سی‌دی...