بازی جدید Audica توسط سازندگان Guitar Hero معرفی شد(ویدئو)

مطالب مرتبط