خبر پیشنهادی

423423423 300x165 - تاخیر در ارسال کنسول Steam Deck

تاخیر در ارسال کنسول Steam Deck

عرضه کنسول Steam Deck تا چند ماه دیگر به تاخیر افتاده است. بر اساس اعلام …