امکان ساخت موسیقی به بازی No Man’s Sky افزوده شد

مطالب مرتبط