ادامه عرضه بازی‌های رایگان در فروشگاه اپیک گیمز

با توجه به تبلیغات جدید شرکت اپیک گیمز، به نظر می آید که برنامه انتشار بازی های رایگان فروشگاه اپیک گیمز با اتمام سال میلادی ۲۰۱۹ تمام نشده و گیمرها در سال جدید نیز...